Tokat'tan Haberler

18 Ocak 2019 Cuma
Portekiz Çalışma Ziyareti Gerçekleştirildi

OKA’nın başvuru sahibi olduğu, "Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Kayıt Dışı İstihdam İle Mücadele Ediyor-2" Projesi kapsamında 16-22 Temmuz 2017 tarihleri arasında Portekiz’in Evora ve Lizbon şehirlerine çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir.
 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Program Otoritesi (IKG PRO) olduğu, ''Kayıtlı İstihdamın Teşviki II Hibe Programı'' (EuropeAid / 135020 / M / ACT / TR) kapsamında AB tarafından fonlanan projenin önemli hedeflerinden birisi, konunun tarafları arasında kayıt dışı istihdam konusunda farkındalığın artırılması, kurumsal altyapının güçlendirilmesi yolu ile kayıtlı istihdamın arttırılmasına bölge ölçeğinde katkı sağlamaktır. Bu kapsamda çalışma ziyaretinde Amasya SGK İl Müdürü, Samsun SGK İl Müdürü ile Şefi, Tokat SGK İl Müdürü Şefi, OKA OKAKİT-2 Proje Koordinatörü ve Asistanı, OKA PPKB Uzmanları toplam 8 kişilik bir heyet çalışma ziyaretini gerçekleştirmişlerdir.
 
Ziyaret kapsamında görüşülen kurumlar şunlardır:  ADRAL, Alentejo Bölgesi Kalkınma Ajansı ve bağlı kuruluşlar, EVORATech,  Lizbon Portekiz İstihdam Genel Müdürlüğü, Lizbon Türkiye Büyükelçiliği, ACT- Alentejo Bölgesi İstihdam Bölge Müdürlüğü, Alentejo Bölgesi İş Kurumu,   PACT – Alentejo Bölgesi Teknoloji Parkı, NERE - Ticaret Birliği ziyaret edilmiştir.