Tokat'ta Teşvikler

Yatırım Teşvik Sistemi

Teşvik Belgesi, yatırımın karakteristik değerlerini ihtiva eden, yatırımın bu değerler ve tespit edilen şartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi halinde üzerinde kayıtlı destek unsurlarından istifade imkanı sağlayan bir belgedir.

Yeni Teşvik Sistemi 15.06.2012 tarihinde yürürlüğe giren 3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ve bu Karar’ın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları açıklayan 2012/1 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ile uygulanmaya başlamıştır.

Yeni Teşvik Sistemi, ülkemizin 2023 yılı hedeflerine ulaşmasını sağlamak (dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmak, 500 milyar dolar ihracat, 25.000 dolar kişi başına gelir), imalatın ithalat bağımlılığını azaltmak ve özel sektör kuruluşları ile yatırımcılardan gelen değişiklik taleplerini karşılamak amacıyla eski teşvik sistemin geliştirilmesi ve revize edilmesiyle oluşturulmuştur. Bunun yanı sıra 2009 yılında kullanılan 4 kademeli bölgesel haritadan vazgeçilerek İllerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Çalışmasına (2011) dayanan ve illerin gelişmişlik düzeylerine göre 6 kademeli yeni bölgesel harita hazırlanmıştır. 6. bölgede yer alan illerin en avantajlı destek unsurlarından yararlandığı bu haritada Tokat 5. Bölgede yer almaktadır.  Tokat’ta Bölgesel teşviklerden faydalanabilecek yatırımların Organize Sanayi Bölgeleri’nde yapılması durumunda ise en avantajlı desteklerin sağlandığı 6.Bölge desteklerinden faydalanılabilmektedir.

Yeni Teşvik Sistemi 4 farklı uygulamadan oluşmaktadır. Yerli ve yabancı yatırımcılar aşağıdaki teşviklerden eşit oranda faydalanabilmektedir:

• Genel Teşvik Sistemi

• Bölgesel Teşvik Sistemi

• Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki

• Stratejik Yatırımların Teşviki

Yeni teşvik sistemi hakkında ayrıntılı bilgi için...

Tokat'ta Genel Teşvikler

Tokat’ta, sabit yatırım tutarı 500.000 TL’yi geçen yatırımlar (bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik yatırımlar ile teşvik edilmeyecek yatırım konuları ve teşviki için öngörülen şartları sağlayamayan yatırım konuları hariç) aşağıdaki destek unsurlarından yararlanmaktadır

 • KDV İstisnası
 • Gümrük Vergisi Muafiyeti

 

TEŞVİK EDİLMEYECEK VEYA TEŞVİKİ BELİRLİ ŞARTLARA BAĞLI YATIRIM KONULARI için bknz. 2012/3305 sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar”, Ek 4

 

Genel teşvik uygulamaları kapsamında yatırım tutarı 10 Milyon TL’yi aşmayan başvurular Ankara Ekonomi Bakanlığı’na doğrudan yapılabileceği gibi yatırımın yapılacağı ildeki Yatırım Destek Ofislerine de yapılabilmektedir. Tokat Yatırım Destek Ofisi bu kapsamdaki başvuruları değerlendirmektedir.

Tokat'ta Bölgesel Teşvikler

İllerimiz, 2011 yılında yapılan Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi (SEGE) çalışması sonuçlarına göre gruplandırılarak teşvikler açısından 6 bölgeye ayrılmıştır. Desteklenecek sektörler, illerin potansiyelleri ve ekonomik ölçek büyüklükleri dikkate alınarak tespit edilmiştir. Bölgelerin gelişmişlik seviyelerine göre destek oranları farklılaştırılmıştır.

 

Bölgesel teşvikler kapsamındaki başvurular yalnız Ankara Ekonomi Bakanlığı’na yapılabilmekte olup illerde bulunan yatırım destek ofislerinden teknik destek alınabilmektedir. Başvuru öncesi evrak Tokat Yatırım Destek Ofisi bu kapsamdaki başvuruları değerlendirmektedir.

 

İller itibarıyla yapılacak olan yatırımlar, ilin bulunduğu bölgedeki şartları sağlamaları halinde çeşitli destek unsurlarından yararlandırılmaktadır. Yeni Teşvik Sistemi’nde 5. bölgede yer alan Tokat için bölge şartlarını sağlayan yatırımlara yönelik destek unsurları aşağıdaki gibidir.

 

 • KDV İstisnası
 • Gümrük Vergisi Muafiyeti
 • Vergi İndirimi
 • Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
 • Yatırım Yeri Tahsisi
 • Faiz Desteği

 

 

Tokat’ın da içinde bulunduğu 5. bölge bu destek unsurlarından aşağıda belirtilen oranlar dahilinde yararlanmaktadır.

 

DESTEK UNSURLARI

TOKAT

KDV İSTİSNASI

ü

GÜMRÜK VERGİSİ MUAFİYETİ

ü

VERGİ İNDİRİMİ

Yatırıma Katkı Oranı (%)

OSB Dışı

40

OSB İçi

50 

İndirim Oranı (%)

OSB Dışı

80

OSB İçi

90 

SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ

Destek Süresi

OSB Dışı

7 yıl

OSB İçi

10 yıl

Sabit Yatırıma Oranı (%)

35

YATIRIM YERİ TAHSİSİ

ü

FAİZ DESTEĞİ

İç Kredi

5 Puan

Döviz / Dövize Endeksli Kredi

2 Puan

Azami  Destek Tutarı

700.000 TL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSB İÇİ YATIRIMLARDA SGK İŞVEREN HİSSESİ DESTEK TUTARI LİMİTSİZDİR

 • İMALAT SANAYİ 2017 YATIRIMLARINDA GEÇERLİ KDV iADESi
 • İMALAT SANAYİ 2017 YATIRIMLARINDA GEÇERLİ %100 VERGİ İNDİRİMİ
 • İMALAT SANAYİ 2017 YATIRIMLARINDA OSB İÇİNDE  %65 YATIRIMA KATKI – OSB DIŞI %55 YATIRIMA KATKI

01.01.2014 tarihinden sonra başlanılan yatırımlar için teşvik oran ve süreleri değişiklik göstermektedir.

Yeni Teşvik Sisteminde, Organize Sanayi Bölgesi’nde gerçekleştirilmesi halinde yatırım, vergi indirimi ve sigorta primi işveren hissesi desteği açısından bulunduğu bölgenin bir alt bölgesinde sağlanan oran ve sürelerde bu desteklerden yararlanır.

Buna göre Tokat Merkez, Turhal, Zile, Erbaa ve Niksar OSB’de gerçekleştirilen yatırımlar vergi indirimi ve sigorta primi işveren hissesi desteği açısından 6. bölge oran ve süreleri üzerinden desteklenecektir.

Tokat İli’nde Bölgesel desteklerden yararlanabilmek için yatırım yapacağınız sektörün Tokat için desteklenen sektörler arasında olması gerekmektedir. Bölgesel desteklerden yararlanabilmek için Tokat için belirlenen asgari yatırım tutarları ve kapasiteler aşağıdaki tabloda görülmektedir 

Bölgesel Desteklerden Yararlanacak Sektörler Ve Asgari Yatırım Tutarları

Entegre damızlık hayvancılık yatırımları dahil olmak üzere entegre hayvancılık yatırımları

Süt Yönlü Büyük Baş/Dönem (300) 

 

 

 

500 Bin TL

Et Yönlü Büyük Baş/Dönem (500)

Damızlık Büyük Baş (300) 

Damızlık Küçük Baş (1000) 

Süt Ve Et Yönlü Küçükbaş/Dönem (1000) 

Kanatlı Adet /Dönem (200.000) 

Damızlık   kanatlı

Su ürünleri yetiştiriciliği (balık yavrusu ve yumurtası üretimi dahil) 

500 Bin TL

Giyim eşyası imalatı  

500 Bin TL

Akıllı Çok Fonksiyonlu Teknik Tekstil

500 Bin TL

Bavul, el çantası, saraciye, ayakkabı vb imalatı   

500 Bin TL

Tıbbi aletler hassas ve optik aletler imalatı

500 Bin TL

Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı      

500 Bin TL

Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı  

500 Bin TL

Eğitim hizmetleri

500 Bin TL

Hastane yatırımı

500 Bin TL

Atık geri kazanım veya bertaraf tesisleri

500 Bin TL

Oteller

500 Bin TL

3 yıldız ve üzeri

Öğrenci yurtları     

500 Bin TL

100 öğrenci

Huzurevi   

500 Bin TL

100 kişi

Soğuk hava deposu hizmetleri  

500 Bin TL

500 metrekare

Lisanslı  depoculuk 

500 Bin TL

1 Milyon TL

Seracılık

500 Bin TL

10 dekar

Tekstil ürünleri imalatı

1 Milyon TL

Gıda ürünleri ve içecek imalatı

1 Milyon TL

Ağaç ve mantar ürünleri imalatı hasır ve buna benzer örülerek yapılan maddelerin imalatı     

1 Milyon TL

Kimyasal madde ve ürünlerinin imalatı

1 Milyon TL

İlaç/eczacılıkta ve tıpta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünlerin imalatı        

1 Milyon TL

Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı

(fırınlanmış kilden, kiremit, biriket, tuğla ve inşaat malzemeleri, çimento, inşaat amaçlı beton ürünleri, hazır beton, harç, çok katlı yalıtım camları hariç)       

1 Milyon TL

Demir-çelik dışındaki ana metal sanayi, metal döküm sanayi     

1 Milyon TL

Metal eşya  

1 Milyon TL

Makine ve teçhizat imalatı       

1 Milyon TL

Elektrikli makine ve cihazları imalatı     

1 Milyon TL

Motorlu kara taşıtı yan sanayi       

1 Milyon TL

Hava taşıtları ve motorlarının bakım ve onarımı   

1 Milyon TL

Mobilya imalatı (sadece plastikten imal edilenler hariç)    

2 Milyon TL

Kağıt ve kağıt ürünleri imalatı      

10 Milyon TL

Tekstilin aprelenmesi yatırımları

10 Milyon TL

Motorlu kara taşıtı sanayi     

50 Milyon TL

Tokat'ta Büyük Ölçekli ve Stratejik Yatırımlara Yönelik Teşvikler

2012/3305 sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar”, Ek 3’de belirtilen ve asgari sabit yatırım tutarı şartını sağlayan yatırım konuları büyük ölçekli yatırımlar olarak nitelendirilir ve bölgesine bakılmaksızın KDV İstisnası - Gümrük Vergisi Muafiyeti - Vergi İndirimi -  Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği - Yatırım Yeri Tahsisi desteklerinden faydalanabilir.

Aşağıda yer alan kriterlerin tamamını birlikte sağlayan, ithalat bağımlılığı yüksek ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar ise stratejik yatırım olarak değerlendirilir.

 • Asgari sabit yatırım tutarı 50 Milyon Türk Lirasının üzerinde olan yatırımlar
 • Üretilecek ürünün ithalatı yurtiçi toplam üretiminden fazla olan yatırımlar
 • Asgari %40 katma değer sağlayacak yatırımlar.
 • Son 1 yıl içerisinde gerçekleşen toplam ithalatın 50 Milyon ABD Dolarının üzerinde olduğu yatırımlar

 

Stratejik yatırımlar KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti,  Vergi İndirimi, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Faiz Desteği, Yatırım Yeri Tahsisi,  KDV iadesii destek unsurlarından yararlanırlar:

 

Büyük ölçekli yatırımlar ile stratejik yatırımlara yönelik teşvikler kapsamındaki başvurular yalnız Ankara Ekonomi Bakanlığı’na yapılabilmekte olup illerde bulunan yatırım destek ofislerinden teknik destek alınabilmektedir. Tokat Yatırım Destek Ofisi bu kapsamdaki başvuruları değerlendirmektedir.

Müracaat İçin Gerekli Belgeler

Yeni teşvik sistemine başvurular için gerekli belgeler aşağıdaki gibidir.

 

 • Müracaat dilekçesi.
 • İmza sirküleri, kamu kurumları ve şahıs şirketleri ile gerçek kişiler için imza beyannamesi.
 • Yatırım bilgi formu ve taahhütname ile makine ve teçhizat listeleri.
 • Başvuru bedelinin yatırıldığına dair belge.
 •  Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi örneği.
 • Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılacak müracaatlar hariç olmak üzere, Sosyal Güvenlik Kurumuna muaccel olmuş prim ve idari para cezası borçlarının bulunmadığına dair yazı.
 •  “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı” veya “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı” şartı aranması gereken yatırım konuları için Karar ve/veya Karara ilişkin yazı.
 • Teşvik belgesi talebinde bulunulmadan önce yatırımın karakteristiğine bağlı olarak ilgili mevzuatı gereği diğer kamu kurum ve kuruluşlarından alınması gereken bilgi ve belgeler.
 • Stratejik yatırımlar için ayrıca, yatırım konusu ile ilgili olarak sektörel, mali ve teknik analizlerin yanında; “yatırımlarda devlet yardımları hakkında kararın uygulanmasına ilişkin tebliğ” in 10. maddesinde belirtilen kriterlerin her birinin yerine getirildiğini tevsik eden bilgi, belge, hesap ve tabloları içeren fizibilite raporu.
 • Yatırımın sektörüne, büyüklüğüne veya teşvik uygulamalarına bağlı olarak Genel Müdürlükçe talep edilebilecek diğer bilgi ve belgeler.
 • Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tek Pencere Portal Sistemi üzerinden doldurulmuş ithal makine teçhizat listesi ve bu listeye ait başvuru numarası.

ÖRNEK TEŞVİK BELGESİ UYGULAMASI

Aşağıdaki tabloda, Tokat için asgari sabit yatırım tutarı şartını sağlayan bir yatırımın niteliklerine yer verilmiştir.

  YATIRIM TUTARI TABLOSU

Yerli Makine

1.000.000 TL

İthal Makine

3.000.000 TL

Bina - İnşaat

3.000.000 TL

Toplam Yatırım Tutarı

7.000.000 TL

 

 

 

  DİĞER YATIRIM BİLGİLERİ

 

Banka Kredisi Kullanımı (TL)

4.900.000 TL

Çalışan Sayısı

700

Bu niteliklere göre yatırımın yararlanacağı teşvik unsurları aşağıdaki şu şekilde gerçekleşecektir.

DESTEK UNSURLARI

OSB DIŞI

OSB İÇİ

KDV  İstisnası

720.000

720.000

Gümrük Vergisi Muafiyeti

60.000

60.000

Vergi İndirimi

3.850.000

4.550.000

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

23.142.840

2.450.000

Faiz Desteği

350.000

1.3 94.484

İnşaat KDV İadesi

540.000

540.000

TOPLAM DESTEK

28.662.840

9.714.484

 

 

 

 

 

 

 KDV İSTİSNASI

Firma 4 Milyon TL’lik makine harcamasının KDV’si olan (% 18) 720.000 TL’yi ödemez. Dolayısıyla alacağı makineleri KDV’siz alır.

GÜMRÜK VERGİSİ MUAFİYETİ

Firma 3 Milyon TL’lik ithal makine ekipman alımı yaptığında 60.000 TL gümrük vergisi muafiyetinden yararlanır.

VERGİ İNDİRİMİ

·         OSB DIŞI: Firma toplam yatırım tutarı olan 7 milyon TL’nin % 55’ine tekabül eden 3.850.000 TL’lik kurumlar ya da gelir vergisi indirimi hakkı kazanır. Firma ödemesi gereken vergiyi, % 80 indirimli öder.

·          OSB İÇİ: Firma toplam yatırım tutarı olan 7 milyon TL’nin % 65’ine tekabül eden 4.550.000 TL’lik kurumlar ya da gelir vergisi indirimi hakkı kazanır. Firma ödemesi gereken vergiyi, % 90 indirimli öder.

SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ

Firma 700 kişilik istihdam oluşturacak makine ve teçhizat alımı yaptığında;  

OSB İÇİ: Firma yatırımı Organize Sanayi Bölgesi’nde yapacak olursa 10 yıl boyunca çalıştırdığı işçilerin asgari ücrete tekabül eden kısmının sigorta işveren hissesi primini ödemez. Buradaki en önemli nokta OSB dışında geçerli olan ve yatırımın %35’ine tekabül eden üst limitin burada geçerli olmamasıdır. Dolayısıyla firmanın istihdamı kaç kişi olursa olsun 10 yıl boyunca bu destekten faydalanır. Firma 10 yıl boyunca 23.142.840 TL sigorta primi işveren hissesi desteğini ödemez.

OSB DIŞI:  Yatırımın %35’ine tekabül eden üst limit olan 2.450.000 TL’ye sigorta işveren hissesi primi ödemez.

FAİZ DESTEĞİ

Firma TL kredilerinde 5 puan, döviz kredilerinde ise 2 puan faiz indirimden yararlanabilir. Faiz indiriminde maksimum tutar 700.000 TL’dir. Yani alınacak kredi karşılığı ödenecek faizin en fazla 700.000’lik kısmı devlet tarafından karşılanır.

Bu yatırımın %70’i olan 4.9 Milyon TL kredi kullanılabilir ve bu krediden doğacak faiz giderinin 5 puanlık kısma tekabül eden bölümü (yaklaşık  540.000 TL) devlet tarafından karşılanır.